Wie zijn Noor en Wiet Akbar Helweg?

Noor en Wiet Akbar Helweg brachten de Dances of Universal Peace naar Nederland. Vanaf 1972 gaven ze workshops en danstrainingen door heel Europa. In 1993 startten zij in hun woonplaats Hilversum een erkende Dansopleiding, onder auspiciën van PEACEWORKS,
het Internationale Dansnetwerk, een driejarige Jaarcursus.
Zij hebben vele dansleiders opgeleid die met succes een eigen danskring leiden.
Beiden volgen meer dan 45 jaren het universele Soefi pad van Inayat Khan. Zijn mystieke levensvisie is door de dansen geweven als inspiratie bron.
Meer info over Noor en Akbar zie: www.schoolvoordedansen.nl
Meer info over de Dansen zie: www.dansenvanuniverselevrede.nl.