Presentaties

‘s Ochtends zijn er vier korte presentaties  vanuit verschillende spirituele achtergronden. Deze worden afgewisseld met muzikaal meditatieve momenten. Programmablok  10.30 – 12.45 uur.

Carine Philipse –  Mystiek en maatschappij: door ‘God’ geraakt, door de mens bewogen
Wat is mystiek? Lekker zweven in je eigen bubbel? Nee! Wat dan wèl ?Geraaktheid door het Wezenlijke, de kern van alle dingen, door ‘God’.
Je kunt zelfs ervaringen van éénheid hebben met Dat, wat niet onder woorden te brengen is. Op den duur verandert dat jou en je hele leven.
Je raakt niet minder betrokken bij het lief en leed van je medemensen, maar juist méér.  Door de eeuwen heen zijn mystici mensen geweest die zich ingezet hebben voor anderen. Zieken verzorgen, opkomen voor mensen in de knel en voor rechtvaardigheid, vrede en verzoening, de natuur. En mensen steunen door gebed en meditatie. Etty Hillesum, Thich Nhat Hanh,  Martin Luther King, Moeder Teresa….. Zomaar een paar voorbeelden.
In dit symposium staat het verband tussen mystiek en maatschappelijke betrokkenheid centraal.  Carine Philipse is oprichter en voorzitter van de Stichting Dutch Foundation for Mysticism, Stichting voor mystiek uit alle religies. In deze presentatie gaat zij in op het onderwerp van deze dag.

Hilly Bol – Lopen met Thich Nhat Hanh
In deze lezing wordt ingegaan op de rol van Thich Nhat Hanh als zenleraar, geleerde, schrijver, vredesactivist, ethicus en dichter.  Het boeddhistische pad staat tegenwoordig midden in de belangstelling, maar is in tegenstelling tot het christendom (nog) niet geworteld in deze maatschappij. Dat roept nogal eens misverstanden op. Thay (=leraar) stelt ‘God van binnen’ gelijk met ‘Nirvana’, en in die zin wordt de parallel met mystiek zichtbaar. Hij legt geen nadruk op theorie, maar op beoefening. In de door hem gemoderniseerde aandachtsoefeningen (shila) wordt de basis gelegd voor een universele ethiek en maatschappelijke betrokkenheid.
Het is een kunst om in het dagelijkse leven regelmatig te stoppen en ons bewust te worden van onze ademhaling. Door in aandacht te leven kunnen begrippen als ‘hier en nu’ en ‘interzijn’ diepgaand ervaren worden.

Mpho Tutu – Forgiving: the path to wholeness and healing
This presentation will be based on The Book of Forgiving that Mpho authored with her father, Archbishop Tutu. She will address the fourfold journey of forgiveness.

Klaas Smelik – Etty Hillesum en haar God
Los van bestaande religies ontwikkelde Etty Hillesum (1914-1943) haar eigen contact met God, met Wie zij in haar dagboeken – vooral tegen het eind toe – in een voortdurend gesprek is. Maar wat betekent het woord ‘God’ nu precies in haar dagboeken – heeft dit woord steeds dezelfde betekenis? Is het juist om te spreken van ‘haar God’ of kan haar Godsbeeld ook door anderen worden gedeeld?