Informatiemarkt-B

De volgende geestverwante initiatieven  en een boekenstand hebben de weg weten te vinden naar onze symposiumdag en maken op de informatiemarkt graag nader kennis met u.
Let op: Boekhandel Savannah Bay en de Academie voor Geesteswetenschappen zijn alleen aanwezig tot en met de lunchpauze.

 • Academie voor Geesteswetenschappen
  De Academie voor Geesteswetenschappen verzorgt (beroeps)onderwijs op HBO-niveau op het gebied van zingeving, spiritualiteit en (complementaire) geestelijke gezondheidszorg. Ze put daarvoor uit oude en nieuwe bronnen van geestelijke stromingen en religies, met ruime aandacht voor mystiek en esoterie. In het onderwijs is veel ruimte voor de wisselwerking tussen studie en innerlijke groei.
  Er zijn drie opleidingstrajecten: de vierjarige opleidingen Spiritualiteit & Zingeving en Transpersoonlijke Psychologie & Energetische Therapie;, en de 2-jarige opleiding Verlies, Rouw en Stervensbegeleiding.
 • ‘De Grunneger Tales’ een seculier, digitaal klooster
  Kloosters waren van oudsher de centra om aan ontvankelijkheid voor mystieke ervaringen te werken. Meister Eckart, Theresia van Avila en onze ‘eigen’ Hadewych’ kwamen niet voor niets voort uit de wijdverbreide monastieke cultuur uit de middeleeuwen. In onze huidige tijd is deze monastieke manier van leven nauwelijks meer in te passen in ons hectische leven, lijk het wel. De regels die monniken in staat stelden in armoede, soberheid en gehoorzaamheid te leven hebben echter nog niks aan geldigheid verloren; als je ze maar vertaalt naar het heden!
  Als lid van een kleine digitale kloostergemeenschap (7-12 mensen) werk je samen via een app aan een duurzame leefstijl, doe je áandachtsoefeningen en app je daarover,  ga je een week op pelgrimstocht en neem je deel aan workshops over denkers die er toe doen!
  Meer info en inschrijven op www. grondmonnik.nl
 • Herademing – Tijdschrift voor Spiritualiteit en Mystiek Steeds meer mensen ontdekken de rijkdom van de christelijke spiritualiteit. Herademing wil u inspireren met aandacht voor hedendaagse spirituele stromingen en oog voor bronnen uit het rijke verleden. Daarnaast biedt Herademing praktisch gebruiksmateriaal voor uw eigen spiritualiteit. Verder in ieder nummer een interview met een inspirerende persoonlijkheid, boek- en cd-besprekingen en kort nieuws op het gebied van spiritualiteit.
 • Karmelbeweging
  De Karmelbeweging is een lekenbeweging geïnspireerd door Karmelkloosters en -centra voor spiritualiteit.  Als lekenbeweging gegroeid in  aantal en zelfbewustzijn, met groepen en activiteiten verspreid over het land.
 • Orde van Weefsters
  Weefsters zijn vrouwen die bewust in het leven staan. Waar gaat het om: innerlijke groei en verder. Alle wijsheid begint met zelfkennis: alleen wie zelf in balans is, kan zich goed inzetten voor anderen. Wie zoekt naar persoonlijke groei en diepgang, zal beseffen dat dit een voortdurend proces is. Dit proces is altijd persoonlijk en ieder mens dient daarin vrij haar eigen weg te zoeken. Weefsters vinden in de werkwijze van de Orde handvatten en steun in dat proces. Zonder recept of voorschrift, zonder regel, omdat wij mensen allemaal uniek zijn.
  Als hulpmiddel om de groei in onszelf te bewerkstelligen biedt de Orde een rituele weg. En daarnaast is er het gesprek met elkaar in de loge, in vertrouwdheid, omdat we uiteindelijk allemaal naar het zelfde doel streven: een vol-levend mens te zijn. Dat brengt verbondenheid. Dat gevoel kan zich gaan uitstrekken tot verbondenheid met alle mensen. Uiteindelijk staan wij daardoor anders in de samenleving. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Boekhandel Savannah Bay
Bij de boekenstand op de informatiemarkt kunt u onder meer boeken kopen van een aantal van onze sprekers en workshopleiders. Mpho Tutu, Klaas Smelik en Marc de Kesel zullen in de middagpauze aanwezig zijn om hun boeken te signeren.