Informatiemarkt-A

Naast andere geestverwante initiatieven kunt u op de informatiemarkt kennismaken met de volgende organisaties waar onze sprekers en  workshopleiders mee verbonden zijn:

 • Stichting Leven in Aandacht
  Deze stichting geeft bekendheid aan de mindfulness beoefening volgens zenleraar Thich Nhat Hanh. Kort aangeduid: het pad van liefde en begrip. We organiseren een programma van verdiepingsdagen en retraites om de wijsheid van het boeddhisme uit te dragen. We ondersteunen de gemeenschap van beoefenaars in deze traditie, die uit ca 75 meditatiegroepen (sangha’s) in Nederland en Vlaanderen bestaat. We zamelen geld in voor kinderen in Vietnam. Internationaal zijn we onderdeel van de Plum Village Community for Engaged Buddhism.
 • Etty Hillesum Onderzoekscentrum (Middelburg)
  In dit centrum, gevestigd in de geboorteplaats van Etty Hillesum (1914-1943), participeren onderzoekers van verschillende disciplines, afkomstig van zowel binnen als buiten de Gentse universiteit.  Doel is het onderzoek naar de nagelaten geschriften van Etty Hillesum , wier oorlogsdagboeken wereldwijd de aandacht hebben getrokken.
 • Genootschap der Vrienden (Quakers)
  De quakergemeenschap wordt voornamelijk gekenmerkt door de manier waarop quakers tegen het leven en de medemens aankijken en niet zozeer door hun geloofsovertuiging. De basis van hun gemeenschap is de Stille Samenkomst, waarin aanwezigen samen zoeken naar een stilte waarin zij nader tot God en tot elkaar komen. De weg van de quakers heeft zijn wortels in het christendom, maar laat zich inspireren door allerlei religies en levensbeschouwingen.
 • Advaita Nederland
  Het Sanskrietwoord advaita betekent ‘de afwezigheid van tweeheid’, ‘non- dualiteit’ (a-dvaita). Mensen kunnen zich gaan realiseren dat de hoogste werkelijkheid van het eigen zelf-zijn en die van wereld en kosmos identiek zijn.  Advaita Vedanta is geen religie, en ook geen filosofie – ondanks dat academici wel deze definitie geven. Wat Vedanta onthult is niet gebaseerd op geloof of logica. Advaita Vedanta is een pramāna, een onafhankelijk kennismiddel, voor het kennen van het zelf.
 • School voor de Dansen van Universele Vrede
  Dansen van Universele Vrede ontstonden uit de visie en idealen van Samuel Lewis in de zestiger jaren in de VS. Zij zijn bedoeld om vrede, harmonie, genezing en geluk te brengen in onszelf en in de wereld om ons heen. Wij dansen in een kring en zingen zelf mantras en chants uit de hele wereld en ondersteunen dat met eenvoudige gebaren. Wij verbinden ons met de essentie van het leven en werken met adem, klank en stilte. De opgebouwde energie bij het dansen willen wij doelbewust richten. Je brengt lichaam en geest in harmonie en werkt voor vrede in en om ons heen. Deze actieve en gegronde vorm van meditatie door middel van dans noemen wij, ‘bidden met je lichaam’. Bij de School voor de Dansen is het mogelijk een certificaat als Dansleider te behalen.
  Samuel Lewis (1896-1971) was een Soefi- en Zenmeester. Hij was joods, Kabbalist en leerling van de Soefi mysticus en musicus Hazrat Inayat Khan (1882-1927).  
 • Titus Brandsma Instituut
  Het Titus Brandsma Instituut verenigt wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Wij bestuderen de thematiek van historische en hedendaagse vormen van christelijke mystiek en spiritualiteit. De studie van de spirituele cultuur in verleden en heden, en van de verschillende manieren waarop mensen aan hun geestelijke zoektocht vorm en inhoud hebben gegeven, staat bij het TBI centraal. Wij verzorgen onderwijs op gebied van geestelijke begeleiding en vorming. In de vorm van leesgroepen, lezingen, de Studieweek Mystiek en de Nacht van de Mystiek delen wij onze kennis en inzichten met geïnteresseerden.
 • Stichting Dutch Foundation for Mysticism
  De organisator van dit symposium, op wier website u zich nu bevindt.
  Graag komt onze nog jonge Stichting op deze dag live in aanraking met belangstellenden;  hetzij als deelnemers dan wel begeleiders van activiteiten, hetzij  als meedenkers, medewerkers en/of bestuursleden.