Carine Philipse

Carine studeerde een combinatie van theologie en sociale wetenschappen en werkte meer dan 35 jaar met hart en ziel als (vrijzinnig) ziekenhuispredikant, een functie waarin zij mensen met de meest uiteenlopende religieuze achtergronden bijstond.

Ervaringen van eenheid met de Goddelijke werkelijkheid hebben haar leven in grote mate bepaald. Zij ziet mystiek als de kern van elke religie, als iets dat de grenzen tussen de verschillende religies overstijgt. De eenheid met de Goddelijke kern van alle dingen is voor haar het wezen van ons bestaan.

Carine hield een dagboek bij van een grote mystieke doorbraakervaring die haar in 2003 overkwam en van het mystieke proces dat daarop volgde.  Daartoe overgehaald door collega’s publiceerde zij in 2013 een bloemlezing uit dit dagboek: Jij zingt in mij Jouw naam, mystiek dagboek. Tot haar grote verrassing kreeg dit boek enorm veel publiciteit en kreeg zij ook een grote hoeveelheid e-mails, brieven en telefoontjes van mensen met allerlei levensbeschouwelijke achtergronden. Die haar vertelden haar hoe blij ze waren met dit zeer persoonlijke en intieme dagboek.

Dat bracht haar ertoe een volgende editie van haar boek te gaan voorbereiden met meer tekst en vijftig tot honderd liederen, die over een jaar of twee zal verschijnen.

Ook kwam zij op het idee een stichting op te richten voor mystiek uit alle religies en wereldbeschouwingen: Stichting Dutch Foundation for Mysticism.